poniedziałek, 29 listopada 2021

Umowy - pracownik

Wybór formy umowy, która reguluje charakter zatrudnienia pracownika, jest niezmiernie ważny. Często pracodawcy narzucają niewłaściwe rodzaje umowy (umowy cywilnoprawne) w momencie, gdy wykonywane obowiązki są przesłanką do zatrudnienia na umowę o pracę. Jaka jest najlepsza forma zatrudnienia z punktu widzenia pracownika?

środa, 24 listopada 2021

B2B

W prowadzeniu przedsiębiorstwa istnieje wiele innego rodzaju procesów, które muszą zachodzić, by przedsiębiorstwo mogło być i uczyć się. Takimi procesami bez wątpienia jest proces sprzedaży i zakupów. W procesie sprzedaży, to przedsiębiorstwo sprzedaje oferowany przez siebie towar czy usługi, dzięki którym zyskuje środki finansowe, w tym może również generować zysk.

poniedziałek, 22 listopada 2021

Kiedy jest możliwe wznowienie postępowania administracyjnego?

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego jest z całą pewnością najważniejszym obowiązującym w Polsce aktem prawnym dotyczącym postępowania administracyjnego.

piątek, 19 listopada 2021

trochę o prawie pracy

Zmienia się także cyfra w dacie, ale nie tylko - nowy rok to czas, kiedy często wchodzą w życie nowe rozwiązania prawne, czy te zmiany w rozwiązaniach prawnych już istniejących. W 2017 roku zmieniło się wiele przepisów dotyczących prawa pracy.

czwartek, 11 listopada 2021

Jak wyliczyć czas pracy pracowników?

Oczywistym jest, że dla pracowników należy wyliczyć obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Wymiar ten oznacza konkretną liczba godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym.

środa, 10 listopada 2021

O ochronie danych

Każdy z nas chciałby mieć dobrze płatną pracę z możliwością rozwoju. Nie da się jednak ukryć, że oprócz perspektyw rozwoju w danej firmie oraz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia niezmiernie istotnym czynnikiem motywującym nas do pracy jest przyjazna atmosfera.

wtorek, 9 listopada 2021

Ile zarobi przyszły współpracownik?

Wiele osób wciąż jest niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia. Często przypadek sprawia, że dowiadujemy się o naszym współpracowniku wiele interesujących kwestii. Do jednej z nich oczywiście należy wysokość wynagrodzenia.

Umowy - pracownik

Wybór formy umowy, która reguluje charakter zatrudnienia pracownika, jest niezmiernie ważny. Często pracodawcy narzucają niewłaściwe rodzaje...